Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Strandremsan mellan Gröndal och Liljeholmen har anor av varvsindustri och övrig småindustri sedan 1800-tal. Smedjor, varv, fabriker och brädgårdar trängdes i en kåkstad längs inloppet till Årstaviken. År 1893 bildade den legendariske båtbyggaren August Plym Stockholms Båtbyggeriaktiebolag, som huserade vid gamla Liljeholmsbron nedan Stora Katrineberg fram till 1904 då det flyttade till Neglinge efter en brand. I Åke Janhems Mälaren och Hjälmaren, leder och hamnar (1956) ges en ögonblicksbild av det kvarvarande varvslandskapet något halvsekel efter Plym:

  "På babordssidan täcks stranden av stora
  industrier, bland andra Lövholmsvarvet, ett
  skeppsvarv förmindre kusttonnage. Längre in
  i viken mot Gröndal finns också ett båtvarv,
  det är ett av Stockholms äldsta segelsällskap,
  Göta, som här har sin vinteruppläggning.
  Föreningen stiftades 1895 och har idag omkring
  450 medlemmar och 250 båtar. Omedelbart intill klubbvarvet finns ett privat båtvarv, det enda
  inom Stockholms hamnområde."

Ytterligare ett halvsekel fram i tiden, d v s vid dags dato, är vår gamla varvsbyggnad i viken mitt emot Reymersholme det enda som minner om strandremsans tidigare maritima industri.

Gröndalsvarvet, som 1931 köptes av Göta Segelsällskap, hette enligt köpehandlingarna vid denna tid Nya Varvet och var då ett kommersiellt varv som byggde motorbåtar, mälarbåtar och skärgårdskryssare, bl a lottbåtar till segelsällskap i Stockholmstrakten. Det privata båtvarv som Janhem nämner i citatet ovan är Nya Varvets granne Janssons Båtarv som låg på tomten intill.

Hjalmar Jansson var en viktig båtbyggare i 1910- till 1950-talens Gröndal, och hur hans förhållande var till den firma

som på 20-talet hette Nya Varvet är ännu dunkelt. Nya Varvet ägdes av H Johansson med en Albin Jansson då Göta tog över i september 1931, men det är sannolikt att byggnaden är just det varv som Hjalmar Jansson stod som ägare till under 1910-talet. Varvet omnämns första gången 1911 och dess äldsta delar bör således ha kommit på plats senast under tidigt 1910-tal. Dateringar ända ned till 1870-tal har även hävdats, men dessa är ännu obekräftade.

Efter att ha huserat i Gröndalsvarvet i 54 år, flyttade Göta Segelsällskap 1985 all sin verksamhet till Långholmen. Det var då Träbåtssällskapet Skeppsmyran (TSSM) bildades, i syfte att verka för träbåtsvård och träbåtsport men lika mycket för att bevara den gamla varvsbyggnaden i sig. Varvet är en unik rest av den kåkstad för hantverk som genom sekler kantat Stockholms stränder.

Några varvsmiljöer i Liljeholmsviken, lagda över 1861 års karta. Vid Janssons Varv (5), som låg intill vårt varv fram till 1954, byggdes många motorbåtar - t ex M/Y Allegro. Bild på varvet här. En bild av det myllrande varvslivet vid Bergsund (1), finns här - till höger i den bilden ses ångaren "Mariefred" ligga uppe på slip. En bild av av Lövholmsvarvet (3) finns hos Stockholms Länsmuseum och en bild av Liljeholmsvarvet (2), med gården Stora Katrinebergs gavel i bildens mitt, finns här.


Dokument:

Segeljakter byggda i Gröndal Segeljakter

Motorjakter byggda i Gröndal Motorjakter

Båtar hos TSSM 1985-2009 Lista över renoverade båtar hos TSSM

Uppmätning av varvet 2009 Uppmätning av Gröndalsvarvet

T.h. bygge av lottbåt för RBK, motorbåten "Allegro", ritad av Ruben Östlund. Janssons Varv 1936. Ur Röret, RBKs årsbok.


Arrendekarta från 1933 före punkthusens tid vid Gröndalsvägen, med GSS arrende och varvet rödmarkerat. Uppe t.v. den sedermera rivna
Gröndals gård från 1700-talet, och ovanför Gröndalsvarvet är Janssons Båtvarvs stora varvsbyggnad inritad. Notera den brokiga skjulstad
som dominerade miljön. Sthlms Stadsarkiv.

Startsida Om Tssm Gröndalsvarvet Gröndalsvarvet renoveras! Renoveringsprojekt Bilder Kontaktinfo Länkar Medlemssida

Sidan sjösatt 2001 03 03 - Uppdaterad 2011 01 18 - Webmäster: webmasterATskeppsmyran.se